Saulusból Paulus – Pál fordulása (megtérése)

Saulusból Paulus – Pál fordulása (megtérése)

Fergeteg / Boldogasszony havának 25. napján, amikor már elhagyva a Bakot, a Vízöntő jegyében járunk, a keresztényüldöző Saul damaszkuszi útjára és Pállá való megtérésére emlékezünk.

Bővebben ...

Boldogasszony nap – eljegyzés, az Égi menyegző földi ünnepe (parasztlakodalom)

Boldogasszony nap – eljegyzés, az Égi menyegző földi ünnepe (parasztlakodalom)

Fergeteg / Boldogasszony (január) 23.-án Mária eljegyzésére (hatvani fehér hímzés vonatkozásokkal), az asszonyi sors megdicsőülésére („elkelt a leány”), a parasztlakodalom égi mására, valamint Emese Ősanyánk neve napjára emlékezünk.

Bővebben ...

Rang és hatalom - Gróf Grassalkovich Antal életútja

Grassalkovich

A Magyar Kultúra Napjára - Kölcsey Ferenc Himnuszáról

Kölcsey Ferenc Hymnus című versét napjainkban a magyar nép nemzeti imájának tekintjük, azonban nem volt mindig egyértelmű, hogy egyfelől nemzeti jelkép, másfelől hivatalosan is nemzeti himnusz.

Bővebben ...

Kettős ünnep – Szent Piroska és Turul-házi Szent Margit napja

Fergeteg / Boldogasszony (január) havának 18. napján két hitében megingathatatlan, szent életű Szűzre emlékezünk a „szentek-hetén” (a szerző elnevezése): 17-e Antal, 18-a Piroska és Margit, 20-a Sebestyén, 21-e Ágnes, 22-e a borvédőszent Vince ünnepét üljük.

Bővebben ...

80 éve történt a doni katasztrófa

donkanyar1

A II. világháború keleti frontján a magyar katonai részvételek közül a 2. magyar hadsereg katasztrófájára emlékezünk. A doni hősökről. akik a legdrágábbat adták - az életüket egy olyan háborúért, amit mi magyarok nem akartunk.

Bővebben ...

A Víz-elem hármas ünnepe – Vízkereszt (epifánia)

nyitókép

A karácsonyi ünnepkör („tizenketted”) utolsó, záró napja Fergeteg / Boldogasszony (január) havának 6. napja. Ehhez az ünnephez három jelentős, a vízhez kötődő jézusi történet (fordulópont) is kapcsolódik.

Bővebben ...

Hová lettek a karácsonyi angyalok?

Lévay

 

Lévay Mihály (1862-1948), római katolikus választott püspök, pápai prelátus, hatvani prépost, plébános karácsonyi gondolatai a Hevesvármegye  folyóírat 1932-es karácsonyi számából.

Bővebben ...

Szenteste csodája – a várakozás beteljesedik

Kis Jézus

 

Szenteste (Ádám – Éva napja) a karácsonyi ünnepkör központi eleme, az advent csúcspontja, amikor a betlehemi Kisjézusra emlékezünk – másnap pedig karácsony.

Bővebben ...