Szent Norbert ereklyéinek kalandos története

 

Norbert 1134-es halálát követően, földi maradványait érseki székhelyén, Magdeburgban (Németországban) helyezték el. A rendalapító 1582-es szentté avatásával szinte egy időben fogalmazódott meg a szándék, hogy a rendalapító földi maradványait az időközben protestáns hitre áttért Magdeburgból katolikus területre vigyék.

Bővebben: Szent Norbert ereklyéinek kalandos története

Antiochiai Szent Margit és kultusza

Antiochiai Szent Margit a Kr. u. 3. században élt szűz vértanú, a róla szóló legenda szerint 15 évesen halt mártírhalált. Vakbuzgó pogány apja miután képtelen volt gyermekét pogány hitére visszatéríteni, maga jelentette fel a hatóságoknál. Margit a börtönben legyőzte a sárkányalakban megjelenő kísértőt, de hóhéraival szemben védtelen maradt. Számos kínzáson esett át haláláig: fáklyákkal égették a testét, majd vizes hordóba vetették, végül lefejezték.

Bővebben: Antiochiai Szent Margit és kultusza