A képzőművészeti gyűjtemény

Bár a múzeum alapgyűjteményét nem képezték képzőművészeti alkotások, de az alapítok szándéka már akkor egy olyan múzeum megteremtése volt, amely képzőművészeti gyűjteményével is híressé teheti Hatvan városát.


A képzőművészeti gyűjtemény megteremtése és a rangos kiállítások megszervezése Kovács Ákos, 1973-1983 közötti hivatalban lévő múzeumigazgató érdeme.
Kovács Ákos vezetése alatt a múzeum kiállítási palettáján a festészeti és a szobrászati tárlatok lettek meghatározók. Ezen kiállítások révén is lehetőség nyílt műtárgyak vásárlására, így egy-egy remekművet nemcsak egyszer, hanem időről-időre több alkalommal is láthatott és láthat a hatvani közönség.


A legelső, Kovács Ákos által 1973. ősszén szervezett kiállítás Gulácsy Lajos grafikai munkáiból nyílt, amely Vörösváry Ákos magángyűjteményére épült. A következő tárlat ihletője már Hatvanhoz kapcsolódik, mivel a bemutatott műalkotások egy része hajdan a Hatvany család gyűjteményét képezte. E gyűjtemény egy része több évtizedig egy hatvani magánszemély őrzésében volt. Ezekkel a fennmaradt alkotásokkal az 1970-es évek közepén vásárlás útján sikerült a Hatvany Lajos Múzeum gyűjteményi anyagát gazdagítani. Így az intézmény 1974-ben már sajátjaként mutathatta be Moholy-Nagy László négy művet, majd 1975-ben az osztrák Oscar Kokoschka tíz darabból álló litográfiasorozatát.


A legjelentősebb műtárgy-adományozás Gergely Tibor grafikus nevéhez kötődik, akinek 1974. szeptember 14-én nyílt életműkiállítása. Ezt követően a művész nyolc évvel korábban, 1966-ban, elhunyt felesége, a Hatvany család rokona, Lesznai Anna szinte teljes képzőművészeti hagyatékát a múzeumnak adományozta.


Kovács Ákos igazgatósága alatt még számos kiemelkedő értékű képzőművészeti alkotással gyarapodott a gyűjtemény. Korniss Dezső, Kondor Béla, Lakner László, Deim Pál, Keserü Ilona illetve Maurer Dóra műveit az 1970-es évek középén, vagy az 1980-as évek első felében vették nyilvántartásba a múzeum leltárkönyvében. Az összegyűjtött anyag különlegessége, hogy neves költőktől (Weöres Sándor, Nagy László, Tandori Dezső) is őriz a képzőművészet látókörébe tartozó alkotásokat.


Az elmúlt negyedévszázadban két művészettörténész-igazgató, Vécsi Nagy Zoltán és H. Szilasi Ágota, is szem előtt tartotta a képzőművészeti gyűjtemény fejlesztését.
Ezekben az évtizedekben a Hatvanhoz kötődő alkotók munkáival bővült leginkább a képzőművészeti alkotások tára. A Hatvany Lajos Múzeum műtárgyai között megtalálhatók Hatvany Ferenc, Andó Mária, Gódor Kálmán, Mátyássy Gábor és Szpisják Pál alkotásai is.
.