A Hatvani Hírlap tudósítása a március 15-i megemlékezésekről

Új Microsoft Word dokumentum page 001"A sajtószabadság kivívásának emléknapját hagyományos fénnyel ünnepelte meg Hatvan közönsége. Reggel kezdődött az ünnepély istentisztelettel, melyet a képviselőtestület díszközgyűlése, ahol Csépány Géza mondott beszédet.

Az elemi iskolában Venis Jenő tanító felolvasást tartott, néhány tanulóhazafias költeményeket szavalt, az iskolai énekkar pedig Kovács Gyula tanító vezetése mellett hazafias énekeket adott elő.
A polgári leány-és fiúiskola együttes ünnepélyén az alábbi műsort folyt le a lélekemelő, szép hazafias ünnepély, dicséretére ezen intézeteknek és az énekkart vezető Takács János tanárnak."

A hatvani megemlékezések során az Első Hatvani Asztaltársaság díszközgyűlésén ünnepi beszéd hangzott el. Délután a főünnepély következett a főtéri emlékműnél, ahol az ünneplő hatvaniak Csépány Géza parlamenti képviselő beszédét halhatták. A dalárda hazafias énekei után Korniczky Dezső joghallgató a Talpra Magyart szavalta el a tudósító szerint fiatalos hévvel. Őt követte Kovács János lelkész, költői hasonlatokban bővelkedő beszéde. További szavalatok után Hirling Gyula tűzoltó főparancsnok beszédét követően a Kaszinó nevében helyezte el a honvéd emlékmű talpazatára az első koszorút. Majd Hatvan település, a Hatvani Club és a hatvani nők koszorúi kerültek elhelyezésre. A március 15-i megemlékezések utolsó helyszíne a Beregszászi vendéglő volt. A bankett során emelkedett hangulatban pohárköszöntők hangzottak el.

forrás: Hatvani Hírlap 1910. március 20.

Kökény Ferenc
történész