Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek

Bornemisza Péter a magyar irodalom különleges alakja. A legismertebb tény róla, hogy a Hatvanhoz is köthető Balassi Bálint nevelője volt. Ugyanakkor rendkívüli érzékenységgel, léleklátással és empátiával megáldott papként is tevékenykedett. A Siralmas énnéköm… kezdetű verse iskolai tananyag, de lelkipásztori tevékenységének gyümölcsei inkább csak a régi magyar irodalom kedvelői körében ismertek. Éppen ezért érdemes megismerni az Ördögi kísértetek című művét. Kicsit félelmetesen hangzik, hogy a gonosszal foglalkozzunk, de az írás olvasása közben elgondolkodhatunk, magunkba mélyedhetünk, lelkileg is töltődhetünk.

images 1

Az Ördögi kísértetek eredeti példányának belső címoldala

(forrás: https://mek.oszk.hu/01800/01885/html/index1345.html)

 

Bornemisza Péter három ellenséget nevez meg: a test, az ördög és a világ. A jó gondolkodás és az ima segít legyőzni a kísértéseket. Az öt érzék sem feltétlenül rossz célokat szolgál, csak helyesen kell tudni használni őket. Bátorságot önt az olvasóba, hogy olyan nagy szentekről, bibliai alakokról is szó esik, akik nagy kísértéseket álltak ki, sőt, egész életükben küzdöttek a gonosszal és a kísértésekkel. Az író a saját élményeit is elénk tárja, maga ad példát, hogy mit tett a kísértés idején. A régi és a modern kor így kapcsolódik össze: a nagy szentek is, és ő maga is imádkoztak, és igyekeztek jámbor életekre tekinteni. Sajnos a csendesség után megújul a harc.

A mű logikusan felépített szerkezetű, két fő részből áll. Az első részben található a klasszikus értelemben vett felsorolás, és a bátorítás, hogy noha az ördög sajnos hatalmas, de Krisztus felett nincs hatalma. A második fő rész szól a régi és a korabeli emberekről, akiknek az eseteit a szerző nyíltan leírja. Ezzel nem a megbotránkozatás a célja, hanem mint lelkipásztor igyekszik segíteni a lelki válságban lévőkön. Az Ördögi kísérteteket olvasva nemcsak a korabeli olvasó nyugodhatott meg, nyerhetett segítséget az által, hogy elgondolkodott a régi nagy szentek és a kortársak lelki életének nehézségein, hanem mi is, hiszen a műben a mai napig meglévő alapgondolatokat találunk ahelyes gondolkodásmódról, ami segít, ha kísértéssel vívódunk.

Benei Fédra

 


Források:
1.Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek: https://mek.oszk.hu/04900/04983/04983.pdf
2. Nemeskürty István: Bornemisza Péter kísértései. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984.