Assisi Szent Ferenc és az Állatok (világ)napja (Október 4.)

 

Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben,

bércen innen, túl, igazak ajka hirdessen”

 Assisi Szent Ferenc Virágoskertje

Assisi Szent Ferenc az egyik legközismertebb és sokak számára talán legkedvesebb szent. A hatvaniak számára mindenképp, hiszen Újhatvanban a templom a ferences szerzetesekhez köthető, és a második világháború utáni vallásüldözésig a lakosság által szeretett atyák szolgáltak itt.. A Ferences Rend a viszontagságok ellenére napjainkig fennmaradt és működik. Ezt nem csak Hatvanban tapasztaljuk, hiszen Gyöngyösön is van ferences rendház, és közismert, hogy nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély- Szentkúton is ferences barátok teljesítenek szolgálatot, sőt, Szeged –Alsóvároson is van templomuk, két, hatalmas erejű kegyképpel. A Ferences Rend napjainkban is nagy szeretettel várja a jelentkezőket a Harmadrendből kialakult Világi Rendbe. Szent Ferenc Virágoskertje még a vallásüldözés ideje alatt is többször megjelent, és egyik nyelvemlékünk, a Jókai-kódex is tartalmazza a legendát. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Árpádházi Szent Erzsébet Szent Ferenc követője volt.

250px Jokaikodex

A legenda első oldala a Jókai-kódexben (forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Ferenc_legend%C3%A1ja)

Feltehetjük a kérdést, hogy miért van nagy népszerűsége ma Szent Ferencnek, mi teszi vonzóvá, hiszen mindenről lemondva, fájdalmak közepette élt, és Ő is, valamint rendtársai is nagyon sok megaláztatást kaptak. Ha a Róla szóló egyik legközismertebb legendáriumot, a Szent Ferenc Virágoskertjét olvassuk, választ kaphatunk a kérdéseinkre. A Fiorettiként is emlegetett legendárium egy végtelenül kedves, jólelkű, a bántalmakat, fájdalmakat békével tűrő ember képe rajzolódik ki előttünk.

A legenda egyik ismert része a madaraknak szóló prédikáció, de nagyon kedves jelenet a gubbiói farkas megtérítése. A farkas, hála Szent Ferencnek, vérengző vadállatból a polgárok által kedvelt állattá válik, akit bőségesen ellátnak élelemmel, és a mikor kimúlik, kifejezetten fájlalják. A harmadik, megkapóan leírt csoda a halaknak szóló prédikáció, amit Szent Antal tartott, rápirítva így a hitetlenekre és az eretnekekre. Szent Ferenc ünnepe, október negyedike, egyben az Állatok világnapja is.

461px Giotto di Bondone Legend of St Francis 15. Sermon to the Birds WGA09139

Prédikáció a madaraknak. A Fioretti-ciklus részletének Giott di Bondone-féle ábrázolása (forrás: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Giotto_di_Bondone_-_Legend_of_St_Francis_-_15._Sermon_to_the_Birds_-_WGA09139.jpg)

Szent Ferenc a mai napig szóló példát adott, miért kell szeretnünk és tisztelnünk az egész teremtett világot. Mivel az egész világ Isten teremtménye, ezért kell szeretettel és tisztelettel lenni a teremtmények iránt. Természetesen nagyon fontos az embertársainkhoz való helyes viszony. Mint a legendából kitűnik, Szent Ferenc senkit sem bántott, még azt sem, aki egyszerű emberi észjárásunk szerint komoly feddést érdemelt volna. Szent Ferenc emberekhez való viszonyulása mindig jó gyümölcsöt hozott, hiszen Ő és rendtársai több lelket megmentettek a pokoltól, és segítettek a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek.

cultura saint francis lambert de hondt kicsi

Id. Lambert de Hondt és id. Willem van Herp: Assisi Szent Ferenc az állatokkal (forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambert_de_Hondt_(I),_Willem_van_Herp_(I)_-_Saint_Francis_with_the_Animals.jpg)

A szent stigmatizációja fontos részét képezi a legendának. A sebek okozta fájdalmat is békével tűrte, és egyáltalán nem dicsekedett vele.

A Fiorettit olvasva mégsem a szenvedés és a fájdalom csapódik le a mai olvasóban, hanem sokkal inkább a derű és a minden teremtmény iránt érzett szeretet és jóindulat, ami a modern ember számára is követendő út lehet.

Benei Fédra

Forrás:

http://www.ppek.hu/konyvek/Assisi_Szent_Ferenc_Viragoskertje_Fioretti_1.pdf