50 év 50 műtárgy

A Hatvany Lajos Múzeumot 1969. január 1-én hozta létre Hatvan város előljárósága. A kiállítás címe (50 év – 50 műtárgy) már előre sejtette, hogy a kerek évfordulóhoz lett igazítva a tárgyi anyag. Az 50 műtárgy a múzeum négy gyűjteményéből – a régészetiből,a képzőművészetiből, a helytörténetiből és a néprajziból – került ki, és olyan ritkaságok láthatóak, amelyek vagy Hatvan helytörténete szempontjából bírnak különleges fontossággal vagy éppen országos jelentőségük van. Utóbbiakra szép példát jelentenek a képzőművészeti gyűjteményből kiválasztott Korniss Dezső- és Oskar Kokoschka-alkotások vagy a történeti gyűjteményt képviselő 16. századi, magyar nyelvű prédikációs könyv és az I.Ferdinánd alatt íratott nemesi kiváltságlevél. A régészeti anyag között megjelenő, Hatvani-kultúrához kötődő tárgyak helyi jelentősége önmagáért beszél, csakúgy, mint például a néprajzi gyűjteményből a kiemelt falvédők és Bukát Ferenc-féle kerámia.

50eves_kiallitas_05.jpg50eves_kiallitas_07.jpg50eves_kiallitas_04.jpg50eves_kiallitas_01.JPG50eves_kiallitas_14.jpg50eves_kiallitas_11.JPG50eves_kiallitas_10.JPG50eves_kiallitas_13.JPG50eves_kiallitas_08.jpg50eves_kiallitas_12.JPG

„Mikor én kicsike voltam…” A gyermeki élet pillanatai a 20. század első felében

2019. április 11-én új időszaki kiállítás nyílt a Hatvany Lajos Múzeumban. Ahogy már a cím is árulkodik róla, az összeállítás a gyermekkorral, a gyermek családban betöltött szerepével, kötelességeivel és szórakozási lehetőségeivel foglalkozik. A gyermeki élet pillanatainak bemutatásához néprajzi, képzőművészeti és történeti gyűjteményünk anyagait is használtuk, továbbá külső helyszínekről is kölcsönöztünk tárgyakat.
A két helyiséget – pontosabban egy termet és az előtte lévő lépcsőház egy részét – elfoglaló kiállítás végig törekszik a paraszti és a polgári társadalmi réteghez kötődő gyermekek közötti különbségek hangsúlyozására. Az előbbi esetben játék és munka szoros összefonódásának bemutatására és a gyermeknevelés során alkalmazott praktikus megoldások érzékeltetésére koncentrálunk. Az utóbbiban pedig megjelenik az iskolába járás kötelezettsége, továbbá a szórakozási lehetőségek és a tipikus játékszerek szélesebb repertoárjának ismertetése.
Kiemelt „vendégünk” Latabár Kálmán gyermekkori mackója, akit a rákóczifalvai B.A.P. Macihad Macimúzeum kölcsönzött számunkra. A maci május közepéig, a teljes kiállítás pedig előreláthatóan szeptemberig várja az érdeklődőket. Különös tekintettel a gyerekcsoportokra, hiszen számos múzeumpedagógiai foglalkozással is készültünk.

50eves_kiallitas_21.jpg50eves_kiallitas_19.jpg50eves_kiallitas_20.jpg50eves_kiallitas_22.jpgDSC_1220_-_logo.pngjatekkiallitas_es_eloadas_04.jpgDSC_1198.JPGDSC_1184.JPGDSC_1185.JPGjatekkiallitas_es_eloadas_34.jpgDSC_1193.JPGjatekkiallitas_es_eloadas_06.jpgjatekkiallitas_es_eloadas_30.jpgjatekkiallitas_es_eloadas_02.jpgjatekkiallitas_es_eloadas_27.jpg

Elágazások I.

A Hatvany Lajos Múzeum muzeológusai, tisztelegve az intézmény alapításának 50. évfordulója előtt, 2019-ben új képzőművészeti kiállítás-sorozatot indítottak, melynek első része az "Elágazások -1" címet viseli. A tárlat elnevezése utal a közép-európai, azon belül leginkább a magyar művészet történetének szellemi és stílusbeli változásaira. A jubileumi kiállítás száz év, az 1850 és az 1950 közötti időszak művészi alkotásaiból, könyvészeti remekeiből válogat. Az alkotók közül a legelső - időrendi sorrendben - Barabás Miklósnak Tompa Mihályról készített metszete, amely a nagy magyar költő 1870-ben kiadott verseskötetében jelent meg. A kiállítás magját két magángyűjtemény adja, amelyben kiemelkedő festészeti és iparművészeti alkotások találhatóak, többek között Vaszary János, Egry József és Bihari Sándor munkái. A tárlat megtekintői betekintést nyernek a magyar kultúra gazdag, sok esetben a nyugat-európaival egyenrangú, kiemelkedő minőségű, egyedi alkotásaiba.

A 2019. május 31 -i megnyító képeit IDE kattintva láthatjuk.

DSC_1248.JPGDSC_1245.JPGDSC_1253.JPGDSC_1246.JPGDSC_1243.JPGDSC_1247.JPGDSC_1242.JPG

A hatvani ütközet emlékezete (1849-2019)

A Hatvany Lajos Múzeumban „A hatvani ütközet emlékezete (1849-2019)” címmel kiállítás nyílt 2019. március 29-én az ütközet 170. évfordulójának alkalmából. A kiállításban montázsfilm látható, eredeti fegyverek, nemzetőr, honvéd, lengyel légiós és császári tüzérszázados egyenruhák, olajnyomatok, külön sarokba került Gáspár András tábornok életútja, a róla szóló kiadványokkal és cikkekkel. Az előzményeket és magát az ütközet leírását tablókon lehet nyomon követni, amelyeken a tartalmi vonatkozások mellett csatajelenetek, hadműveleteket ábrázoló térképek, visszaemlékezések, összegző hadijelentések segítik eligazodni az érdeklődőket. Az időszaki kiállítás május 26-ig látható.

DSC_1196 (1).JPGDSC_1199 (1).JPGDSC_1200 (1).JPGDSC_1197 (1).JPG

Barcsay - kiállítás

A Hatvany Lajos Múzeumban 2018. december 7-én, „A múltból építkező jövő” címmel nyílt meg a Barcsay-kiállítás, a festőművész halálának 30. évfordulója alkalmából. A hatvani múzeum birtokában 16 eredeti Barcsay – alkotás található, melynek mind láthatók a mostani kiállításon. A kiállítás belső termében a makói József Attila Múzeum birtokában lévő, a Kút gém és a Kék egű táj című olajfestmények, a tárlat legkorábbi Barcsay-alkotásai. A Székesfehérvári Szent István Múzeum Deák Gyűjtemény négy Barcsay-alkotást adott kölcsön a kiállításra. Több tárgy és dokumentum a hatvani rajztanárok hagyatékából származik.

47682253_2518225148193930_2628880775289765888_n.jpg48333196_361590111055159_3461591577258885120_o.jpg48053409_2518224578193987_228461963447894016_n.jpg

Hunyadiak dicső kora

1Aurelio Lippi Brandolini, humanista rétor Mátyás udvarának tagjaként írta meg a Machiavelli előtti korszak egyik legjelentősebb politika- és államelméleti művét, "Köztársaságok és királyságok összehasonlítása" címmel. A könyv 1490 körül készült, benne - a királyságot, a királyság eszméjét képviselve - maga Mátyás király fejti ki véleményét, s zúzza porrá a köztársaságiak érveit. Mátyás hatalmát és tekintélyét jelzi, hogy az ő példáját, politikáját, az ő uralmát tekintették a jól kormányzott királyság mintájának.

Politikájának értékelése nem egyöntetű. Amit központosítási törekvésnek, az abszolút monarchia kialakításának gondolhatnánk, az nem más mint egy rendkívüli tehetséges, karizmával rendelkező uralkodó akaratának véghezvitele. Eszközei: ellenségeinek egymás elleni fordítása, megosztása. Befolyásos főrendeknek birtokadományokkal, címekkel történő függésbe hozása, tehetséges köznemesek, polgárok hivatalba emelése, a közrend vaskézzel történő fenntartása, jutalmazás és büntetés eszközeinek taktikus váltogatása. Továbbá a török elleni sikeres védekezés és a német-római császár, a cseh király és a lengyel uralkodó aspirációi elleni sikeres háborúk, területszerzés, állandó zsoldossereg felállítása, magas adók kivetése és a korszerű gazdasági folyamatok támogatása.2

Itálián kívül az első uralkodó volt, aki a reneszánsz antikvitás felé fordult. Az itáliai humanisták és művészek jelenlétének állandósulása, a mecénási szerep alapján elmondható, hogy az az udvar a 15. században az európai szellemi vérkeringés része lett. Mindezt erősíti az a tény, hogy a kor filozófiai vitáinak a magyar királyi udvar adott helyet, benne a híres könyvtárral, amely rendelkezésre állt. Mátyásnak jelentős szerepe volt az itáliai reneszánsz eszmény és művészeti ízlés európai kibontakozásában. Hunyadi Jánosnak és fiának, Hunyadi Mátyásnak köszönhetően több évtizedre elhárult a török megszállás veszélye. Uralkodása alatt megkerülhetetlen tényezővé vált a Magyar Királyság.

A Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény Hunyadiak dicső kora című Mátyás-kiállítása, két nagyobb egységéből áll, egyik terem a Magyarország nagy királyának korát, a XV. századot idézi még számos eredeti műtárggyal, és több hiteles műtárgymásolattal. A másik terem Hunyadi Mátyás emlékezetének évszázadaiba enged betekintést.

A Mátyás századával foglakozó teremben a legrégebben kiadott eredeti könyv Bonfini „Tíz könyv a magyar történelemből” című munkájának 1545-ben Bázelben megjelent, első német nyelvű kiadása, amely a Kecskeméti Református Egyházközség tulajdona.

3A két hiteles műtárgymásolat teszi a teremben bemutatott tablók és műtárgyak világát még átélhetőbbé, az egyik a Mátyás kálvária , amely összeköti a XV. század első és második felének szakrális világát. Az eredeti kálvária az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár egyik legféltettebb kincse. Az iparművészeti remekmű felsőrészén Krisztus szenvedéstörténetének két fontos eseménye látható, Jézus megostorozása, és a Megváltó kereszthalála.

A kálvária alsó része készült a névadó király idején, itt három címert tartó szfinxet találunk, amelyet Mátyás uralkodása alatti országcímernek tartanak. Amíg a műalkotás felső része a gótika, a Mátyás uralkodása idején készített talpazat már a reneszánsz stílusában fogant.

A másik hiteles műtárgymásolat a király halotti pajzsa, amelynek eredetijét Párizsban őrzik. Az emlék-dísz fegyver az 1490. április 6-án Bécsben elhunyt király székesfehérvári temetésén, a ravatal „kelléke” lehetett. A pajzson olvasható fohász is emlékeztet, Mátyás király belsőséges Szűz Mária tiszteletére: „ Mária dicsőséges anyja jár közbe Mátyás királyért”.

4Amíg két hiteles tárgymásolat a király személyéhez közvetlenül kapcsolódik, addig a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény régészeti gyűjteményében található kerámiatöredékek, a Zagyva parti járásszékhely XV. századi mindennapi életét hozzák közel.

A Mátyásra emlékezést kiegészíti a teremben álló üveginstalláció, budapesti Mátyás Pince üvegablakát idézi meg, az alsón a király és a cinkotai kántor látható, amint az uralkodó által engedélyezett nagyobb iccéből issza a folyékony nedűt.

A másik üveginstalláción az Mátyás és a kolozsvári bíró története elvenedik meg. Iskoláscsoportoknak múzeumpedagógiai foglalkozást tart az intézmény múzeumpedagógusa. A kiállítás sokszínűsége, információgazdagsága történelemóra megtartására sarkallhatja a pedagógusokat.

Az időszaki kiállítás 2019. február 15-ig lesz látogatható.

„Örökké élnek ők, a bús vitézek”

Az 1910-es évek diplomáciai boszorkánykonyhája, vélt vagy valós sérelmek, a Balkán feszültsége, mint lőporos hordó vezetett el ahhoz, hogy egy szikra is elég volt az első világháború kitöréséhez. Ez a szikra Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása volt. A háború szele szinte minden korosztályt érintett. A közel 13000 lakost számláló Hatvan több mint 1300 katonát adott a hazának. Közülük minden ötödik elesett. A Nagy Háború centenáriumi megemlékezése okán, főhajtással, kegyelettel kívánunk emlékezni a hatvani katonákra, eredeti dokumentumok, kitüntetések, fényképek, újságok bemutatásával.

WP_20180502.jpgDSCF95621.JPGDSCF95661.JPGDSCF95601.JPGDSCF95582.JPGDSCF95591.JPG

The Beatles Hatvanban

A világon Eger városán kívül mindössze három hely van, ahol az ember hódolhat a legendás brit együttes, a Beatles emlékének. Születési helyükön, az angliai Liverpoolban, Buenos Airesben, a németországi Halléban. Egerben a Beatles Múzeumot két barát a The Beatles zenekar iránti szenvedélye hívta életre. Peterdi Gábor és Molnár Gábor évtizedek óta gyűjtik a Beatleshez kapcsolódó hangzóanyagokat és relikviákat. A Hatvani Lajos Múzeumban az egri Beatles Múzeum vándorkiállítása tekinthető meg szeptember közepéig.

20180705_131513.jpg20180705_131433.jpg20180705_131424.jpg20180705_131415.jpg

Hatvan város története

A helytörténeti kiállítás a múzeum épületének emeleti nagytermében kapott helyet. A tárlat felidézi a település történelmének pontjait, a műtárgyak képek, tablók és diavetítés is szemlélteti Hatvant az Árpád-korban, a török-korban, virágzás a Grassalkovichok idején, a kiegyezés utáni nagy fordulójú gazdasági fejlődés, amely nem kis mértékben a Hatvany-Deutsch család befektetéseinek köszönhető, a két világháborút és az ártatlan polgári áldozatokat szedő szövetséges bombázást.

Hatvan varos tortenete1   Hatvan varos tortenete2

Hatvan varos tortenete4