Küldetésnyilatkozat

A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény elődjét, a Hatvany Lajos Múzeumot 1969. január 1-jén hozta létre Hatvan város elöljárósága. Intézményünk, Hatvan városának fontos kultúrateremtő és kultúraközvetítő egysége. Alapvető feladatunknak tartjuk a kulturális javak és a szellemi kulturális örökség elemeinek tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal történő gyűjtését megőrzését, feldolgozását, kutatását és kiállítását. Célunk, hogy Hatvan történelmét műtárgyak, dokumentumok révén megőrizzük, majd bemutassuk, és átadjuk. Ezen keresztül a múzeumunk egyrészt a lokálpatriotizmust segíti elő, másrészt a város arculatának fontos letéteményese. Meggyőződésünk szerint múzeumunk a tanulásnak, az ismeretátadásnak és a szabadidő eltöltésének magas színvonalú kínálatot nyújtó színtere. Fontosnak érezzük, hogy mindez a 21. század technikai vívmányainak felhasználásával történjen. Munkánk során szoros kapcsolatot tartunk fel a helyi kulturális intézményekkel és társadalmi szervezetekkel valamint az országos és nemzetközi szakmai szervezetekkel. Múzeumunk nyitott és befogadó, mindenkit szívesen lát, dolgozóink a legjobb tudásuk szerint végzik munkájukat. Alkalmazottaink szakmai továbbképzéséhez és tudományos munkájához minden segítséget megadunk, ugyanis látogatóink mellett az ő szakértelmük múzeumunk sikerének a záloga.

  idoszaki kiallitas allando kiallitas1 muzeumpedagogia1 rendezvenyek