Egy család emlékezete - Szeretet és összetartozás

Jánok környéki régészeti lelőhelyek

Az Egy család emlékezete – Szeretet és összetartozás című kötetünk augusztus végén jelent meg, a hatvani Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény és Jánok Község közös Interreg-pályázatának (Azonosítószám: FMP-E/1901/4.1/011) segítségével. A kiadvány Adatok Jánok és a környező vidék régészeti vázlatához című fejezete Gál Andrea munkája.

Jánok (Janík) környéke, illetve a Kassai-medence már az őskor óta lakott terület, és – bár különféle népek választották megtelepedésre az idők során – kevés régészeti leletanyag került elő Jánok közvetlen környékéről. Lássuk a közelben talált nevesebb lelőhelyeket!

Jászói-barlang és Szepsi barlang: Az őskőkori aurignaci kultúrától (pattintott kőeszközök, mamut csontváz) kezdve a bükki kultúrán (barlangrajzok, tojáshéj vékonyságú, inkrusztált edények) át a keltákig bezárólag több nép nyomait megtaláljuk a környező barlangokban.

Szádelő (Zádiel): 1964-1965-ben 163 Kyjatice-kultúrás temetkezést tárt fel Mária Lamiová-Schmiedlová. A temetőben a halottakat elhamvasztották, és gazdag edénymelléklettel látták el: Kannelúrás csészékkel, urnákkal és belső díszítésű tálakkal.

Alsómislye (Nižná Myšľa): A legteljesebben feltárt kora bronzkori tell a Kassai-medencében, ahol ma már az ásatás eredményei egy régészeti park keretein belül megtekinthetőek az érdeklődők számára. A tell, mely egykor kereskedelmi központ is volt, védőrendszerét egy hatalmas agyagsánc és egy mély, ék alakú árok képezte.

Csécs (Čečejovce): Kelta telepet tárt fel itt S. Šiška 1979-ben. A házak padlószintjében elszenesedett búza- és árpaszemeket találtak, valamint vasérckitermelő-gödröket, bennük megmunkálatlan vasérc- és vassalakdarabokkal, utóbbi egyértelmű bizonyítéka a kelták magasfokú vasfeldolgozásának.

Péder (Peder): Egy 1963-as próbaásatás során egy 2-3. századi germán (vandál) telepet találtak, amelyben egy hatoszlopos, nagy alapterületű ház mellett néhány kisebb, kör alakú, cölöplyukas épület is előkerült, valamint négy, kőalapozású kemence, több gödör kíséretében. A péderi telep leletanyagában nagyszámmal találunk festett, sávos kerámiát, szélesszájú korsókat, tojásdad fazekak töredékeit, melyek a terra sigillata megjelenése előtt a Római birodalom importárui voltak.

A Kassai-medencében a Hernád folyó partján négy késő avar kori temető található: A bárcai (Košice–Barca), a kassamindszenti (Valalíky–Všechsvätych), a kenyheci (Hraničná pri Hornáde–Kechnec vagy Seňa–Kechnec) és a zsebesi (Košice–Šebastovce–Lapiše) temetők. Ezek közül a legteljesebben feltárt a Kassa-zsebesi, amelyet 1966 és 1977 között kutattak meg, és 370 késő avar kori sírt tártak fel, melyek között a gazdag melléklettel, fegyverrel ellátott férfiak sírjai domináltak.

Az_Alsómislyén_talált_bronzkori_aranyleletek.jpginterreg.pngvc.pngszlogen.pngA_csécsi_kelta_telep_részlete.jpgerfa.pngA_zsebesi_avar_temető_94._sírjának_szablyája.jpg